Aktuelnosti

НАШИ СУГРАЂАНИ И ОВОГ ПРОЛЕЋА ИДУ НА ОДМОР НА КРАЊСКУ ГОРУ

 

            Оно што су наши суграђани могли да запазе одмах по доласку јесу, обимни радови на потпуној реконструкцији кухиње, котларнице и водоводних, канализационих, плинских грејних и електричних инсталација. Први инвестициони циклус окончан је 2016 те године и објекат је потпуно реконструисан у смислу спољашњег дела фасаде и изолације, столарије и крова. Завршетком тренутних радова занављају се базични водови свих инсталација и комплетна кухиња што са у прошлој годиин реновираним рестораном и учионицом-чајном кухињом чини други инвестициони циклус. Резултат ће бити могућност спремања и конзумације хране у складу са правилима HACCP. Следећи циклус ће бити фокусиран на реновирање смештајних капацитета у већем обиму него досада а резултат ће бити објекат којим ће се Град Сомбор моћи поносити а Сомборци користити.

            На крају да подсетимо да се пријаве период друга половина септембра и прва половина октобра могу предавати до 20 августа у ЈКП ПРОСТОР а информације су на сајту предузећа.