Otvoreni postupci

Datum Naziv javne nabavke
11.10.2018 Građevinski proizvodi i pripadajući proizvodi JNOP 13/2018 (drvna građa i cigla)
25.07.2018 Žica, cevi, profili, limovi i srodni proizvodi JNOP 08/2018
21.03.2018 Gradjevinski materijal i pripadajući proizvodi JNOP 03/2018

Poziv za podnosenje ponuda JNOP 03/2018 21.03.2018

Pitanja i odgovori br. 1 JNOP 03/2018 26.03.2018

Odluka o dodeli ugovora JNOP 03/2018 26.04.2018 - partija br. 7 Negašeni kreč

Odluka o dodeli ugovora JNOP 03/2018 26.04.2018 - partija br. 6 Beton

Odluka o dodeli ugovora JNOP 03/2018 26.04.2018 - partija br. 5 Armatura

Odluka o dodeli ugovora JNOP 03/2018 26.04.2018 - partija br. 3 Cement

Odluka o dodeli ugovora JNOP 03/2018 26.04.2018 - partija br. 1 Šljunak i pesak

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNOP 03/2018- paftija br. 3 Cement 17.05.2018

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNOP 03/2018 - partija br. 7 Negašeni kreč 17.05.2018

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNOP 03/2018 - partija br. 5 Armatura 17.05.2018

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNOP 03/2018 - partija br. 4 Drvna gradja 17.05.2018

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNOP 03/2018 - partija br. 2 Cigla 17.05.2018

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNOP 03/2018 - partija br. 6 Beton 17.05.2018

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNOP 03/2017 - partija br. 1 Šljunak i pesak 17.05.2018

Konkursna dokumentacija JNOP 03/2018 21.03.2018

Odluka o dodeli ugovora JNOP 03/2018 26.04.2018 - partija br. 4 Drvna gradja

Odluka o dodeli ugovora JNOP 03/2018 26.04.2018 - partija br. 2 Cigla

28.02.2018 Usluga iznajmljivanja (ustupanja) ljudskih resursa JNOP 02/2018
02.10.2017 Negašeni kreč u grumenu JNOP 17/2017
07.09.2017 Traktor sa pratećom opremom JNOP 16/2017
28.07.2017 Polovni kamion kiper JNOP 14/2017
07.07.2017 Polovna kombinovana gradjevinska mašina - (rovokopač - utovarivač) JNOP 13/2017
29.06.2017 Pogrebno vozilo JNOP 12/2017
15.06.2017 Putničko vozilo JNOP 10/2/2017 - partija br. 2
07.06.2017 Laka teretna vozila JNOP 10/1/2017- partija br. 1
31.03.2017 Polovni autopodizač kontejnera JNOP 05/2017
21.03.2017 Održavanje opštinskih puteva i ulica u naseljenim mestima JNOP 03/2017
21.03.2017 Održavanje gradskih ulica- Kolovoz, trotoari i biciklističke staze JNOP 04/2017
10.03.2017 Gradjevinski materijal i pripadajući proizvodi JNOP 02/2017

Poziv za podnosenje ponuda JNOP 02/2017 10.03.2017

Pitanja i odgovori br. 2 JNOP 02/2017 30.03.2017

Pitanja i odgovori br. 1 JNOP 02/2017 14.03.2017

Odluka o izmeni ugovora za partiju br. 6 . Beton 02.11.2017

Odluka o dodeli ugovora JNOP 02/2017 - partija 6 Beton 12.04.2017

Odluka o dodeli ugovora JNOP 02/2017 - partija 5 Armatura 12.04.2017

Odluka o dodeli ugovora JNOP 02/2017 - partija 4 Drvna građa 12.04.2017

Odluka o dodeli ugovora JNOP 02/2017 - partija 3 Cement 12.04.2017

Odluka o dodeli ugovora JNOP 02/2017 - partija 2 Cigla 12.04.2017

Odluka o dodeli ugovora JNOP 02/2017 - partija 1 Šljunak i pesak 12.04.2017

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNOP 02/2017- partija 6 Beton 03.05.2017

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNOP 02/2017- partija 5 Armatura 03.05.2017

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNOP 02/2017- partija 4 Drvna gradja 03.05.2017

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNOP 02/2017- partija 3 Cement 03.05.2017

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNOP 02/2017- partija 2 Cigla 03.05.2017

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNOP 02/2017- partija 1 Šljunak i pesak 03.05.2017

Konkursna dokumentacija JNOP 02/2017 10.03.2017

02.03.2017 Gorivo JNOP 01/2017
27.02.2015 JNOP 04/2015 Gradjevinski materijal i pripadajući proizvodi