Raspored sahrana


Datum Vreme Pokojnik Groblje
26.06.2019 13:00 BALINT JOŽEF (1954) Mesno groblje Telečka
26.06.2019 14:00 14:30 PAJIĆ KRISTINA (1942) Pravoslavno groblje Kljajićevo
27.06.2019 12:00 PAVKOV DUŠAN (1919) Veliko pravoslavno groblje
27.06.2019 14:00 IVŠIĆ MIRKO (1940) Veliko katoličko groblje
27.06.2019 16:00 MATIJEVIĆ DRAGOMIRKA (1951) Veliko pravoslavno groblje