Raspored sahrana


Datum Vreme Pokojnik Groblje
22.02.2019 13:00 MALIVUK BILJANA(1971) Veliko pravoslavno groblje
22.02.2019 15:00 GRBIĆ NEĐELJKA Mesno groblje Kolut