• 0800 222 001
  • info@prostorsombor.rs

Cenovnik trgovačke robe i ostalih usluga na grobljima


OpisJedinica mereKoličinaCena
Usluga sahrane u radno vreme Kom 1  10.442,00
Usluga sahrane van radnog vremena Kom 1 17.750,00
Usluga sahrane bez korištenja kapele u radno vreme Kom 1 8.230,00
Usluga sahrane bez korišćenja kapele van radnog vremena Kom 1 15.400,00
Ekshumacija do 5. godina posle sahrane Kom 1 27.980,00
Ekshumacija posle 5. godina posle sahrane Kom 1 20.980,00
Otvaranje i zatvaranje grobnice za ekshumaciju Kom 1 3.480,00
Korišćenje mrtvačnice/hladnjače Čas 1 60,00
Krečenje grobnice Kom 1 1.020,00
Prihvat pokojnika u radno vreme Kom 1 3.020,00
Prihvat pojoknika od 17,00 do 22,00 Kom 1 4.840,00
Prihvat pokojnika od 22,00 do 6,00, nedeljom i praznikom Kom 1 7.260,00
Oblačenje pokojnika Kom 1 2.000,00
Čišćenje grobnice sa smeštanjem posmrtnih ostataka u PVC vreću/sanduk (po vreći/sanduku) Kom 1 3.100,00
Građevinska dozvola za postavljanje spomenika Kom 1 2.590,00
Građevinska dozvola za rekonstrukciju spomenika Kom 1 1.040,00
Prevoz pokojnika gradski Km 1 72,00
Prevoz pokojnika međugradski Km 1 51,00
Prevoz pokojnika međunarodni Km 1 60,00
Zadržavanje vozila /obdukacija i slično/ Čas 1 950,00
Angažovanje vozila od MUP-a Čas 1 8.160,00
       
Cenovnik trgovačke robe (kliknite na naziv artikla za sliku) Jedinica mere Količina Cena
Kruškica Kom 1 44,00
Piramida (mini) Kom 1 48,00
Kapela Kom 1 74,00
Srednji valjak Kom 1 88,00
Krst Kom 1 105,00
Valjak (veliki) Kom 1 127,00
Elektronski lampion (60 dana) Kom 1 390,00
Fenjer K-6 Kom 1 1.092,00
Fenjer K-7 Kom 1 1.404,00
Fenjer K-8 Kom 1 1.404,00
Metalna klupa sa kasetom Kom 1 6.240,00
Metalna klupa sa naslonom Kom 1 5.460,00
Lampion srce ls1 Kom 1 1.100,00
Lampion oval l l5 Kom 1 910,00
Lampion l-10 Kom 1 850,00
Lampion krst mali Kom 1 680,00
JKP Prostor Sombor

Trg cara Lazara 1, 25101 Sombor, Srbija

  • Radno vreme
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 15h
  • Dežurni centar:
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 19h
  • Subota: 07 - 16h
  • Nedelja: 07 - 13h
Preuzimanje