AktuelnostiREKONSTRUISAN AJNFORT NA GLAVNOJ ULICI U SOMBORU

 

U saradnji sa Gradom Somborom, JKP „Prostor“ Sombor izvršilo je rekonstrukciju ajnforta na glavnoj ulici u Somboru. Radovi na rekonstrukciji trajali su puna dva meseca, a u tom periodu su izvršeni radovi na sanaciji vodovodne mreže, elektro instalacije, uređenje fasade, kao i potpuno parterno uređenje. Prilikom parternog uređenja ugrađene su nove behaton ploče kao i restauracija fontane u centru ajnforta.

 

Rekonstrukcijom ovog ajnforta podižemo kumunalnu uređenost glavne ulice na viši nivo, a Grad Sombor je dobio još jedno mesto atraktivno za turističke posete.