• 0800 222 001
  • info@prostorsombor.rs

Poslovni prostor


Osnovna delatnost sektora poslovni prostor je izdavanje u zakup poslovnog prostora i garaža.

Izdavanje poslovnog prostora se obavlja u skladu sa Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora ("SL.list grada Sombora br. 6/13 - u daljem tekstu Odluka) kojom su utvrđeni uslovi za davanje u zakup poslovnog prostora i garaža u svojini Republike Srbije na kojima je nosilac prava korišćenja grad Sombor, a koji je od strane Grada poveren na upravljanje i održavanje Javno komunalnom preduzeću "Prostor" Sombor.

Poslovni prostor daje se u zakup u postupku:

  • prikupljanje ponuda javnim oglasom,
  • javnim nadmetanjem i
  • neposrednom pogodbom

Pravo na učešče u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

Visina zakupnine određuje se u skladu sa Odlukom i utvrđuje se na mesečnom nivou, prema m2 poslovnog prostora, koeficijenta delatnosti, koeficijenta zone i vrednosti boda.

Vrednost boda utvrđuje Skupština grada i ista se mesečno usklađuje sa indeksom rasta potrošačkih cena iz prethodnog perioda, a na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na određeno vreme, po pravilu na period od pet godina, osim u nekim slučajevima neposredne pogodbe gde je rok zakupa dve godine.

Oglas o davanju u zakup poslovnog prostora objavljuje se u sredstvima javnog informisanja - štampani mediji koji se izdaju na teritoriji grada Sombora i na sajtu JKP "Prostor" Sombor.

Poslovno prostor se ne može izdati u podzakup.

Uputstvo za izdavanje poslovnog prostora („Sl. list Grada Somobra“ br. 6/13) možete da pogledate ovde.

 

 

JKP Prostor Sombor

Trg cara Lazara 1, 25101 Sombor, Srbija

  • Radno vreme
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 15h
  • Dežurni centar:
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 19h
  • Subota: 07 - 16h
  • Nedelja: 07 - 13h
Preuzimanje