• 0800 222 001
  • info@prostorsombor.rs

Dežurni centar - cenovnik


Broj: 3/148-14
Dana: 19.05.2014. godine


CENOVNIK 
Usluga JKP Prostor Sombor sa primenom od 19.05.2014. godine

R.B.  Opis Jedinica mere Cena PDV  Ukupno
1 Usluga sahrane u radno vreme kom 9.492,73 949,27 10.442,00
2 Usluga sahrane van radnog vremena kom 16.136,36 1.613,64 17.750,00
3 Ekshumacija do 5. godine kom 33.067,27  3.306,73 36.374,00
4 Ekshumacija posle 5. godine kom 24.794,55 2.479,45 27.274,00
5 Otvaranje i zatvaranje grobnice/rake za ekshumaciju kom 3.163,64 316,36 3.480,00
6 Korišćenje mrtvačnice – hladnjače čas 90,91  9,09 100,00
7 Korišćenje mrtvačnice – hladnjače dan 1.818,18 181,82 2.000,00
8 Prihvat pokojnika u radno vreme kom 2.745,45 274,55 3.020,00
9 Prihvat pokojnika od 16č do 22č kom kom 4.400,00 440,00 4.840,00
10 Prihvat pokojnikaod 22č do 06č, nedeljom i praznikom kom 6.600,00 660,00 7.260,00
11 Oblačenje pokojnika kom 3.636,36 363,64 4.000,00
12 Čišćenje grobnice sa smeštanjem posmrtnih ostataka u PVC vreću/sanduk (po vreći/sanduku) kom 4.636,36  463,64 5.100,00
13 Krečenje grobnice kom 927,27 92,73 1.020,00
14 Građevinska dozvola za postavljanje spomenika kom 2.727,27 372,73 3.000,00
15 Prevoz pokojnika gradski km 65,45 6,55 72,00
16 Prevoz pokojnika međugradski km 46,36 4,64 51,00
17 Prevoz pokojnika međunarodni km 54,55 5,45 60,00
18 Angažovanje vozila od MUP-a čas 10.080,00 1.120,00 11.200,00
19 Naknada za produženo sanitarno počivanje širina 1 god 494,69 49,47 544,16
20 Naknada za produženo sanitarno počivanje širina 2 god 741,98 74,20 816,18
21 Naknada za produženo sanitarno počivanje širina 3 god 796,93 79,69 876,62
22 Naknada za produženo sanitarno počivanje širina 4  god 851,87 85,19 937,06
24 Naknada za produženo sanitarno počivanje širina 5 god 906,82 90,68 997,50
25 Naknada za produženo sanitarno počivanje širina 6 god 955,40 95,54 1.050,94
26 Naknada za produženo sanitarno počivanje širina 7 god 1.016,71 101,67 1.118,38
27 Usluga sahrane - sela kom 6.500,00 650,00 7.150,00
28 Naknada za produženo sanitarno počivanje - sela širina 1 god 220,00 22,00 242,00
29 naknada za produženo sanitarno počivanje - sela širina 2 god  350,00 35,00 385,00

 

JKP Prostor Sombor

Trg cara Lazara 1, 25101 Sombor, Srbija

  • Radno vreme
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 15h
  • Dežurni centar:
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 19h
  • Subota: 07 - 16h
  • Nedelja: 07 - 13h
Preuzimanje