Poslovni prostori - Upit u stanje na računu


Kontakt telefon:
025/515-0089
025/515-0093

 

Kontakt osobe:


- Đikanović Bojan
Elektronska pošta: bdjikanovic@prostorsombor.rs


- Kisin Milović Svetlana
Elektronska pošta: skisin@prostorsombor.rs


- Tomović Marina
Elektronska pošta: mtomovic@prostorsombor.rs