Raspored sahrana


Datum Vreme Pokojnik Groblje
04.07.2020 11:00 TEODORČEVIĆ STOJAN(1939) Veliko pravoslavno groblje
04.07.2020 12:00 KOVAČEVIĆ BOŽO (1952) Veliko pravoslavno groblje
04.07.2020 13:00 VOJKIĆ GOJKO (1953) Malo pravoslavno groblje
04.07.2020 16:00 JANOVIĆ PAVAO (1932) Veliko katoličko groblje
05.07.2020 13:00 ŠKOPELJA VJERA (1937) Mesno pravoslavno groblje Riđica
06.07.2020 11:00 ŠTAJNBAH SIBIRKA (1932) Veliko katoličko groblje
06.07.2020 12:00 VUKIČEVIĆ MARIJA (1940) Veliko pravoslavno groblje
06.07.2020 14:00 HARTLI BRANISLAVA (1941) Veliko katoličko groblje