• 0800 222 001
  • info@prostorsombor.rs

Raspored sahrana
Sala za pomene i daće

Cvećara na Velikom pravoslavnom groblju u Somboru

Usluga održavanja grobnih mesta sa postavljanjem cvetnih aranžmana je naša najnovija usluga, kojom naše preduzeće zatvara krug poslova i obaveza nastalih prilikom smrtnog slučaja. Usluga podrazumeva da po Vašem zahtevu čistimo, okopavamo i brišemo grobna mesta Vaših najmilijih, iznosimo cvetni aranžman po dogovoru, a sve u skladu sa ugovorom koji kao naručioc usluga potpisujete na godišnjem nivou. salavpg@prostorsombor.rs

Datum Vreme Pokojnik Groblje
21.10.2021 12:00 DOSTANIĆ RADOJKA (1938) Veliko pravoslavno groblje
21.10.2021 13:00 JOSIĆ BOJAN (1983) Veliko pravoslavno groblje
21.10.2021 13:00 KABOK GIZELA (1949) Mesno groblje Telečka
21.10.2021 14:00 KUSIĆ PETRA (1946) Veliko pravoslavno groblje
21.10.2021 15:00 KAJKUT MILOŠ (1949) Veliko pravoslavno groblje
22.10.2021 11:00 ČIZMAR MARTA (1935) Zajedničko groblje Bački Monoštor
22.10.2021 12:00 VUKIČEVIĆ ZAGORKA (1924) Veliko pravoslavno groblje
22.10.2021 12:00 ANDRIĆ RADOJKA (1956) Mesno pravoslavno groblje Stanišić
22.10.2021 13:00 RELIĆ LJUBICA (1952) Veliko pravoslavno groblje
22.10.2021 13:00 POPOVIĆ MATIJA (1945) Zajedničko groblje Bački Monoštor
22.10.2021 13:00 KARIPITDIS ELENA (1956) 13.30 Mesno pravoslavno groblje Stanišić
22.10.2021 14:00 RADIN MARIJANA (1979) Veliko pravoslavno groblje
22.10.2021 15:00 DOROŠKI MILA(1946) Veliko pravoslavno groblje
22.10.2021 15:00 STANIĆ DESANKA (1945) Mesno groblje Kolut
23.10.2021 11:00 ĐIPANOV MANDA (1941) Zajedničko groblje Bački Monoštor
23.10.2021 12:00 ZELENOVIĆ JELENA (1934) Veliko pravoslavno groblje
23.10.2021 13:00 UZELAC DOBRILA (1934) Veliko pravoslavno groblje
23.10.2021 14:00 ŽEŽELJ MARIJA (1938) Veliko pravoslavno groblje
JKP Prostor Sombor

Trg cara Lazara 1, 25101 Sombor, Srbija

  • Radno vreme
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 15h
  • Dežurni centar:
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 19h
  • Subota: 07 - 16h
  • Nedelja: 07 - 13h
Preuzimanje