Raspored sahrana


Datum Vreme Pokojnik Groblje
18.02.2020 13:00 MIJIĆ MILOŠ (2010) Veliko pravoslavno groblje
18.02.2020 14:00 GALKANOVIĆ VOJISLAV (1939) Veliko pravoslavno groblje
18.02.2020 15:00 KOLOMPAR SILVIJA (1956) Veliko katoličko groblje
18.02.2020 15:00 KONČAREVIĆ DMITAR (1945) Malo pravoslavno groblje