• 0800 222 001
  • info@prostorsombor.rs

Zaštita životne sredine


Cilj osnivanja Javnog komunalnog preduzeća „Prostor“ Sombor je razvoj i unapređenje delatnosti koje mu se poveravaju kao delatnosti od opšteg interesa i od posebnog značaja za Grad Sombor.

Odlukom o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Prostor“ Sombor, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, između ostalog se reguliše i zaštita životne sredine.

Javno komunalno preduzeće u obavljanju svoje delatnosti obezbeđuje potrebne uslove za zaštitu i unapređenje životne sredine i sprečava uzroke i otklanja štetne posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrednosti čovekove sredine. Statutom Javnog komunalnog preduzeća detaljnije se utvrđuju aktivnosti preduzeća radi zaštite životne sredine, saglasno zakonu i propisima osnivača koji regulišu oblast zaštite životne sredine.
Budući da se na grobljima tokom kalendarske godine generiše velika količina biootpada, odnosno organskog otpada (ostaci opalog lišća, grane, uvelo cveće i dr.), JKP“Prostor“ – Sombor ima tendenciju i afinitete za proizvodnjom velike količine komposta, odnosno humusa.

Propisi kojima se reguliše zaštita životne sredine su Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009 i 72/2009), Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009), Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009), Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010), Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009), Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010), Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br 135/2004 i 36/2009) i dr.

Zakonom o zaštiti životne sredine uređuje se integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici Srbiji. Sistem zaštite životne sredine čine mere, uslovi i instrumenti za: održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića, zatim, sprečavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine. Subjekti sistema zaštite životne sredine su Republika Srbija, autonomna pokrajina, opština, odnosno grad, tj. jedinica lokalne samouprave, preduzeća i preduzetnici, naučne i stručne organizacije i druge javne službe, građanin, grupe građana, njihova udruženja, profesionalne ili druge organizacije. Svi subjekti sistema zaštite životne sredine dužni su da čuvaju i unapređuju životnu sredinu.

JKP Prostor Sombor

Trg cara Lazara 1, 25101 Sombor, Srbija

  • Radno vreme
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 15h
  • Dežurni centar:
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 19h
  • Subota: 07 - 16h
  • Nedelja: 07 - 13h
Preuzimanje