Izdavanje javnih površina


JKP „Prostor“ Sombor povereni su poslovi održavanja i davanja u zakup javnih površina koje su u vlasništvu Grada Sombora:

 • kiosci i manji montažni objekti
 • letnje bašte
 • slobodnostojeće i zidne vitrine
 • pokretne tezge
 • tende
 • aparati za kokice, kestenje i kukuruz
 • rashladni uređaji
 • objekti za izvođenje zabavnih programa
 • bilbordi i reklamne oznake i
 • drugi objekti i uređaji.
 
 1. Kiosk

  Kiosk je tipski objekat za pružanje šalterske usluge, čija bruto površina ne može preći 10,50 m2 i koji se postavlja u već izgrađenom i finalnom obliku. 

 2. Bašta ugostiteljskog objekta

  Bašta ugostiteljskog objekta je objekat namenjen ugostiteljskoj delatnosti koji se postavlja na javnoj površini ispred objekta ili prostorije u kojoj se obavlja isključivo ugostiteljska delatnost. Baštu ugostiteljskog objekta čine stolovi, stolice, suncobrani i odgovarajući lako pokretljivi montažno – demontažni elementi. Položaj, dimenzije bašte ugostiteljskog objekta i drugi urbanističko-tehnički uslovi određuju se situacionim planom izrađenim od strane Odeljenja urbanizama, gradjevinarstva i prostornog planiranja grada Sombora.

 3. Pokretna tezga

  Pokretna tezga je montažna konstrukcija koja može da zauzima najviše 2,00 m2 javne površine , a namenjena je za izlaganje i prodaju robe: suvenira, knjiga, časopisa i drugih publikacija, kaseta, CD-a i naočara, cveća ispred groblja, cveća, jelki, čestitki i drugih ukrasnih predmeta povodom obeležavanja državnih, verskih i drugih praznika;
  a) božićnih i novogodišnjih praznika, u periodu od 15. decembra tekuće godine, do 15. januara naredne godine,
  b) 8. marta, u periodu od 5. do 10. marta tekuće godine i
  v) Uskršnjih praznika u trajanju od 3 dana pre nastupanja praznika i za vreme praznika
  - drugih proizvoda za vreme održavanja manifestocija kojima je pokrovitelj Grad.

 4. Tenda

  Tenda je slobodnostojeća konstrukcija sa odgovarajućim zastorom sa namenom z azaštitu od sunca. Temda se može postaviti samo u okviru letnje bašte, pod uslovom da se ne formira objekat. Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za postavljanje tende dužan je da priloži urbanističke uslove za postavljanje tende izrađene od strane Odeljenja urbanizama, gradjevinarstva i prostornog planiranja grada Sombora.

 5. Aparati za kokice, kestenje i kukuruz

  Aparat za kokice, kestenje i kukuruz može da se postavi na javnoj površini, pod uslovom da zauzima najviše 2,00 m2.

 6. Rashladni uređaj

  Rashladni uređaj za prodaju napitaka, industrijskog sladoleda i kremova može da se postavi na javnoj površini, pod uslovom da zauzima najviše 2,00 m2.

 7. Objekti za izvođenje zabavnih programa

  Objekti za izvođenje zabavnih programa su cirkus, zabavni park, aparati i uređaji za zabavu i slično.

 8. Bilbordi i reklamne oznake

  Bilbordi i reklamne oznake su slobodnostojeći reklamni panoi odgovarajućih dimenzija i materijala, namenjeni za postavanje reklamnih poruka, koji se postavljaju na javnu površinu i površinu vidljivu sa javne površine. Podređuju se situacionim planom izrađenim od strane Odeljenja urbanizama, gradjevinarstva i prostornog planiranje grada Sombora.

 9. Drugi objekti i uređaji

 10. Ograda gradilišta, gradilišna skela i deponovani građevinski materijal.