AktuelnostiUređenje bankina na delu atarskog puta u Aleksa Šantiću

 

 Nakon što su radovi na asfaltiranju prve faze dela atarskog puta koji povezuje naseljeno mesto Aleksa Šantić sa kompleksom „Agriser“, u dužini od1196 metara, privedeni kraju, pristupilo se uređenju bankina. Radove na uređenju bankina izvodili su radnici „Vojput“-a doo iz Subotice, a poslove stručno-tehničkog nadzora vršio je Upravljač puta JKP „Prostor“ Sombor.