AktuelnostiAsfaltiranje platoa na Zanatskoj pijaci u Somboru

 

U toku današnjeg dana izvedeni su radovi na rekonstrukciji platoa na Zanatskoj pijaci, u ulici Trg cara Lazara, a prema planiranoj dinamici. Ovi radovi su podrazumevali pripremu podloge za nanošenje novog sloja asfalta i asfaltiranje.U narednim danima očekuje se i asfaltiranje pripremljene desne saobraćajne trake, čime bi se okončala prva faza radova. Radove na asflatiranju izvodi kompanija „Vojput“ doo iz Subotice, dok JKP „Prostor“ Sombor kao Upravljač puta vrši poslove stručno-tehničkog nadzora.