AktuelnostiObeležavanje Zanatske pijace

 

U toku jučerašnjeg dana, nakon završetka radova na platou Zanatske pijace u okviru prve faze radova, pristupilo se horizontalnom obeležavanju pijačnih mesta.Radove na horizontalnom obeležavanju izvodilo je preduzeće „Boja“ doo iz Sombora, dok je JKP „Prostor“ Sombor vršio poslove stručnog-tehničkog nadzora.