AktuelnostiPočetak radova u Pariskoj ulici

 

U toku jučerašnjeg dana započeti su radovi na sanaciji trotoara u Pariskoj ulici. Predviđeno je da se radovi odvijaju u dve faze.U prvoj fazi planirana je sanacija desne strane ulice, od Venca vojvode Stepe Stepanovića ka ulici Laze Kostića, dok bi drugom fazom radova bili obuhvaćeni radovi na levoj strani ulice, pri čemu će dosadašnja asfaltna podloga biti zamenjena behaton pločama.

Za vreme izvođenja radova Pariska ulica će biti otvorena za saobraćaj, ali dolazi do izmene režima parkiranja.