AktuelnostiRadovi u Pariskoj ulici

 

Radovi na sanaciji trotoara u Pariskoj ulici , teku prema usvojenoj dinamici. Radove izvodi kompanija “Vojput“ doo iz Subotice, sa podizvođačem kompanijom „Terax niskogradnja“ doo iz Subotice.