• 0800 222 001
  • info@prostorsombor.rs
img

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

                На основу члана 1., 2. Одлуке о поверавању ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор управних овлашћења у пословима заузећа јавних површина која су у власништву Града Сомбора ( „Сл. лист Града Сомбора“, 10/13) и члана 15.-26. Одлуке о постављању киоска ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР, Трг цара Лазара број 1., (ПИБ 108122937; MБ 0935430) расписује оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда за:

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 4.320,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у екстра Ц положајној зони плаћа се износ дневне накнаде од 36,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 36,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (36,00x10,50x31=11.718,00).

- На наведеној локацији могу да се обављати делатности продаје штампе и мењачки послови.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја, вода, канализација.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 3.600,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у II положајној зони плаћа се износ дневне накнаде од 24,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 24,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (24,00x10,50x31=7.812,00).

- На наведеној локацији може се обављати делатност продаје.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: не постоји.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 3.600,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у IV положајној зони плаћа се износ дневне накнаде од 24,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 24,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (24,00x10,50x31=7.812,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја, вода и канализација.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 3.600,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у IV положајној зони плаћа се износ дневне накнаде од 24,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 24,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (24,00x10,50x31=7.812,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје.

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: не постоји.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 3.600,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у II положајној зони плаћа се износ дневне накнаде од 24,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 24,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (24,00x10,50x31=7.812,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја, вода и канализација.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 3.600,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у I положајној зони плаћа се износ дневне накнаде од 24,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 24,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (24,00x10,50x31=7.812,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје брзе хране.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: не постоји.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 3.600,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у I положајној зони плаћа се износ дневне накнаде од 24,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 24,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (24,00x10,50x31=7.812,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје брзе хране.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 3.600,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у I положајној зони плаћа се износ дневне накнаде од 24,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 24,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (24,00x10,50x31=7.812,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 3.600,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у I положајној зони плаћа се износ дневне накнаде од 24,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 24,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (24,00x10,50x31=7.812,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе, кокица.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 3.600,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у I положајној зони плаћа се износ дневне накнаде од 24,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 24,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (24,00x10,50x31=7.812,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (6,00x10,50x31=1.953,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: не постоји.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 2x1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (2x(6,00x10,50x31=1.953,00)) пошто се дају на коришћење обе јединице заједно.

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: не постоји.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (6,00x10,50x31=1.953,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје.

 

 

 

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: не постоји.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (6,00x10,50x31=1.953,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: не постоји.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (6,00x10,50x31=1.953,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја и вода.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (6,00x10,50x31=1.953,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја и вода.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (6,00x10,50x31=1.953,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: не постоји.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (6,00x10,50x31=1.953,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (6,00x10,50x31=1.953,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (6,00x10,50x31=1.953,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

 

За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (6,00x10,50x31=1.953,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја и вода.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 2x1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (2x(6,00x10,50x31=1.953,00)) пошто се дају на коришћење обе јединице заједно..

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (6,00x10,50x31=1.953,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (6,00x10,50x31=1.953,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје.

 

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: не постоји.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) износи 1.080,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 6,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора,

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 6,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (6,00x10,50x31=1.953,00).

- - На наведеној локацији може се обављати делатност продаје.

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

-Право учешћа на јавном огласу за прикупљање понуда имају сва домаћа физичка и правна лица ,предузетници уписани у регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (у даљем тексту АПР) и лица која имају активан статус у регистру пољопривредних газдинстава,

-Корисник локације нема право промене делатности без сагласности Градског већа Града Сомбора,

-Корисник локације нема право издавања локацијеу подзакуп.

-Понуђач је дужан да уплати почетни једнократни износ закључно са20.10.2021. године.

-Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11 Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) рачуна се тако што се дневни износ накнаде (нпр. 36,00 динара за екстра А,Б,Ц зону) множи са бројем дана (нпр. 120 дана за екстра А,Б,Ц зону) и за њега се даје понуда.

-Почетни једнократни износ се уплаћује на рачун ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор АИК БАНКА број:105-85484-45, са позивом на редни број локације за постављање киоска из Огласа.

-Уколико учеснику понуда није прихваћена уплаћени почетни једнократни износ се враћа у року од 8 дана од дана коначности одлуке Надзорног одбора о додели локације.

-Учесник на јавном огласу чија је понуда прихваћена, губи право на поврат уплаћеног почетног једнократног износа ако у року од 7 дана од дана достављања одлуке о додели локације на коришћење не закључи Уговор са даваоцем локације или уколико одустане од понуде.

-Неће се разматрати понуда понуђача за којег се утврди да му је рачун у блокади дуже од 30 дана у последњих 6 месеци од дана објављивања огласа.

-Понуда учесника са којим је Град или ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор у спору везаном за коришћење локација као ни понуда повезаних лица са учесником сходно одредбама Закона о привредним друштвима неће се узимати у обзир.

-Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати, а потпуне и благовремене које не испуњавају конкурсне услове ће се сматрати неприхватљивим.

-Давалац задржава право да поништи оглас или део огласа, односно не прихвати нити једну понуду.

 

 

ПОНУДА САДРЖИ:

-Понуда се подноси у затвореној коверти, са видљивом назнаком: НЕ ОТВАРАТИ-Понуда за јавни оглас.

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

-Корисник је дужан да сноси трошкове текућег одржавања и трошкове који прате употребу локације (струја, вода, грејање , изношење смећа и др.).

- Корисник има право на инвестиционе радове само уз сагласност Градског већа Града Сомбора, а трошкове радова сноси сам без признавања инвестиционог улагања.

-Критеријум за оцењивање најповољније понуде и избор потенцијалног корисника чини износ почетног једнократног износа-депозит.

-Најповољнији понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о додели локације на коришћење уплатити разлику износа уплаћеног почетног једнкратног износа за учешће на лицитацији и износа најповољније понуде постигнуте на јавном надметању и да у додатном року од 7 (седам) дана закључи уговор.

- Учесник на јавном надметању чија је понуда прихваћен агуби право на повратуплаћеног почетног једнкратног износа за учешће на лицитацији ако у горе поменутим роковима не изврши уплату разлике и не закључи уговор.

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА:

 

-Критеријум за оцењивање најповољније понуде и избор потенцијалног корисника чини износ понуде.

-Уколико у поступку прикупљања писаних понуда стигну две или више понуда са највишим истим износом, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ да у року од 3 дана од дана пријема позива доставе нову писану понуду у затвореној коверти, са увећаним износом у односу на претходну понуду, након чега ће комисија утврдити најповољнијег понуђача.

-Понуђач који не достави нову понуду сматра се да је одустао од понуде.

-Уколико понуђачи поново доставе нову понуду са истоветним износом комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши жребом.

-О поступку прикупљања и отварања писаних понуда комисија сачињава записник.

-На основу спроведеног поступка комисија доноси одлуку о додели локације на коришћење најповољније понуђача на јавном огласу.

-Отварање понуда спроводи Комисија, дана 21.10.2021. године у 12,00часова у канцеларијама ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР на адреси, Венац Радомира Путника бр. 18., 25000 Сомбор, Република Србија у 12,00 часова.

-Одлука о додели локације на коришћење, доставља се учесницима на јавном огласу у року од 8 дана од дана доношења.

 

 

ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ОГЛАС ПОДНОСЕ СЕ у затвореној коверти, без обзира на начин достављања, на адресу ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор, 25000 Сомбор, Венац Радомира Путника бр. 18., Република Србија до дана 20.10.2021. године са назнаком за Комисију за давање локација за постављање киоска “НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС”.

 

-          Благовременост, уредност и потпуност пристиглих понуда утврђује комисија, одмах након отварања понуд.

-          Неблаговремена понуда је понуда предата након протека рока за подношење понуде.

-          Неуредна понуда је понуда предата у отвореној коверти.

-          Непотпуна понуда је понуда која не садржи тражене податке или документацију.

-          Неблаговремене, неуредне и непотпуне понуде комисија ће одбацити Закључком.

 

Предметне локације могу се погледати у периоду од 11.10.2021. године до 14.10.2021. године у времену од 10,00 до 14,00 часова.

Све додатне информације могу се добити на контакт телефон 025/515-00-94.

 

 

 

 

 

 

 

JKP Prostor Sombor

Trg cara Lazara 1, 25101 Sombor, Srbija

  • Radno vreme
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 15h
  • Dežurni centar:
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 19h
  • Subota: 07 - 16h
  • Nedelja: 07 - 13h
Preuzimanje