Dokumenta preduzeca


  • Statut javnog komunalnog preduzeća "Prostor" Sombor 
  • Osnivački akt