Nadzorni odbor


Divna Babić           predsednik nadzornog odbora 

Dejan Parčetić       član nadzornog odbora 

Zorica Nikšić          član nadzornog odbora