Projekti


ЈКП „Простор“ Сомбор, активно учествује у припреми предлога и писању пројеката према ИПА фондовима ЕУ и директним фондовима пријатељских држава. Циљ аплицирања на споменуте програмске позиве је унапређење и јачање рада предузећа, његово осавремењавање и ефикасније пословање усагласавајући се са Европским стандардима.
У том правцу је написан и аплициран пројекат „Еколошка гробља“, који је поднет Норвешком министарству спољних послова. Овим пројектом желимо да обезбедимо боље санитарне услове на гробљима у Сомбору. Ове активности би спровели набавком канти за селективно прикупљање отпада и прављењем места на гробљима који би служили за компостирање биљног отпада. На тај начин би се спречило непотребно и скупо одлагање и изношење отпада са гробаља на територији града Сомбора на регионалну депонију.
Такође ЈКП „Простор“ је 2014. године потписао уговор о пословно техничкој сарадњи са Д.О.О. „Укоп“ Осијек. Споменути уговор омогућава ЈКП „Простору“ и „Укопу“ Д.О.О. да заједнички наступе већ на следећем, трећем јавном позиву Croatia – Serbia Cross Border Programme. На одржаним заједничким састанцима дефинисани су основни правци заједничког наступа и аплицирања на споменути програм. Умрежавањем наших предузећа би у будућности користи имали не само грађани Града Сомбора, већ ширег региона. Један правац деловања је унапређење рада и инфраструктуре на гробљима којима управљају ЈКП „Простор“ Сомбор и „Укоп“ Д.О.О.. Други правац деловања је омогућавање корисницима услуга ЈКП „Простор“ и „Укоп“ Д.О.О. лакши проток прекограничних информација, докумената и плаћања стандардних такси без преласка у суседну државу. Ова погодност би била свакако доступна свим грађанима суседних држава.
Одржани су и припремни састанци са представницима ЈКП Погребно из Суботице, где смо се у начелу договорили за заједнички наступ према трећем позиву Hungary-Serbia IPA Cross Border Cooperation Programme. У фази смо тражења прекограничног партнера из суседне Мађарске. Циљ је заједничко учешће на споменутом позиву како би подигли ниво рада у нашим предузећима, као и квалитет услуга који пружамо.